МСМ МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ МАШИНОБУДІВНИКІВ
  
  Головна     Вимоги до оформлення статей     наш e-mail  
  МЕТА І ЗАВДАННЯ  
  СТАТУТ  
  РАДА МСМ  
     МІЖНАРОДНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА     
  ПРОЕКТИ І ПРОПОЗИЦІЇ  
  РЕЗУЛЬТАТИ  
  ЗАЯВА  
  НОВИНИ  
  ФОТОВІСТАВКА  
83001, Донецьк,
вул. Дзержинського, 1, кімната 305.
Т. +38 062 305-01-04,
+38 062 301-08-05,
F. +38 062 305-01-04.
Години роботи: з 9 до 17
(по буденних днях)Мета роботи
МІЖНАРОДНОГО СОЮЗУ МАШИНОБУДІВНИКІВ

      Основною метою діяльності Союзу є консолідація вчених, спеціалістів та представників промислових підприємств різних країн для сприяння процесу подальшого розвитку машинобудування та техносфери в умовах глобальної економіки, що видозмінюється, на основі координації й узгодження їхнього розвитку в окремих країнах і регіонах шляхом реалізації спеціальних комплексних програм, рекомендацій, інформаційного, науково-технічного забезпечення та захист прав і законних інтересів своїх членів.

Основні завдання роботи
МІЖНАРОДНОГО СОЮЗУ МАШИНОБУДІВНИКІВ

1. Створення Міжнародних структур, які здатні сприяти вирішуванню спільних міждержавних проблем машинобудування і техносфери в умовах глобальної економіки, що видозмінюється.
2. Сприяння Міжнародним спеціальним комплексним програмам і проектам розвитку машинобудування і техносфери в умовах глобальної економіки, яка видозмінюється.
3. Сприяння наданню консультаційних послуг машинобудівним підприємствам в умовах процесу економічних реформ.
4. Cприяння встановленню перспективних зв'язків між машинобудівниками різних країн.
5. Поширення інформації про останні досягнення науки і техніки в галузі машинобудування і техносфери в цілому.
6. Сприяння у наданні допомоги в розв'язанні науково-технічних проблем у техніці.
7. Сприяння у наданні допомоги в галузі інженерної освіти в умовах глобальної економіки.
8. Сприяння участі у вирішенні питань міжнародної екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища в галузі машинобудування і техносфери.
9. Сприяння наданню допомоги в розв'язанні питань кадрового забезпечення машинобудівних організацій і підприємств різних регіонів і країн в умовах економічних реформ.
10. Сприяння наданню допомоги в розв'язанні питань маркетингу продукції машинобудівних підприємств і визначення кон'юнктури ринку їхньої продукції.
11. Надання допомоги членам Союзу у вирішенні ключових науково-технічних проблем, використання передового міжнародного досвіду управління та господарювання, реалізація перспективних ідей та пропозицій, сприяння під-вищенню ефективності економіки різних країн.
12. Захист соціальних, економічних прав та інтересів членів Союзу, створення необхідних соціальних та правових гарантій для їх творчої діяльності.
13. Проведення роботи по підвищенню ділової кваліфікації, професійних та економічних знань своїх членів, рівня їх компетенції, розвитку ініціативи, підприємливості та новаторства.
14. Сприяння формуванню та розвитку регіональної та міжнародної кооперації.
15. Сприяння в об'єднанні машинобудівних підприємств в міжнародні консорціуми, корпорації, концерни та інші форми об'єднань, які направлені на реалізацію установчих задач.
16. Забезпечення членів Союзу науково-технічною, комерційною та іншими видами інформації.
17. Організація, збір, попередня проробка комерційних та підприємницьких пропозицій, які поступають до Союзу.
18. Організація міжнародних виставок, семінарів, конференцій, ярмарок та інших заходів.